Posts Tagged ‘อาชีพ’

อาชีพอิสระเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝัน

Tuesday, June 11th, 2013

คนทุกคนกะทัดรัดมุ่งหมายจะปฏิบัติงานข้างในของอันแท่งรักด้วยกันถนัด โดยเฉพาะการทำงานหาเลี้ยงตัวซึ่งต้องใช้เวลาเกือบตลอดทั้งวัน ช้านานกว่าเกือบเต็มการดำรงชีวิต มากๆคนจึงยอมละทิ้งความมั่นคงจากการทำงานประจำ หันหลังแจกกับชีพการทำงานแปดชั่วโมง เข้าออกจำต้องตอกบัตร หันหน้าไปสู่การทำอาชีพอิสระสดฟรีแลนซ์ (Freelance) ดำเนินการข้างในสิ่งอันแท่งรักด้วยกันชัด อาชีพอิสระ มีบ่าพวก ซึ่งยอดเยี่ยมๆ เห็นจะได้ผลขายตรง ยังมีชีวิตอยู่นักแสดง เป็นนักประพันธ์ หนีธุรกิจเล็กๆ ขายของออนไลน์ ยังมีชีวิตอยู่นักเล่นหุ้น กับอีกมากตามแต่ความชอบ ความชำนาญ ถ้าแม้การทำงานแบบนี้จะหลุดขนมจากวงจรชีวิตอันกำหนดจากอีกด้วยกฏกฎระเบียบด้วยกันแบบแผนโอกาส  แต่มากๆ มนุษย์ก็ไม่ได้คล้องอิสระขนมจากอาชีพอิสระอย่างแท้จริง อย่าง ต้องเฝ้าหน้าจอจ้องตลาดหุ้นตั้งแต่รุ่งเช้ากระทั่งถึงค่ำ

จำเป็นต้องวิ่งวุ่นปะลูกค้าทุกเมื่อเชื่อวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ต้องอยู่เข้าเฝ้าฤดูร้านไม่มีเวลาแม้ว่าจะปฏิบัติงานการงานส่วนตัวเพราะว่าหวาดหวั่นลูกค้ามาแล้วไม่พบ เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นภายใต้ความสับสนดังที่กล่าวมาแล้ว อีกทั้งแอบแฝงดำเนินเช่นกันแรงดันขนมจากรายได้ซึ่งกล้าเข้าไม่สม่ำเสมอ และไม่มีความมั่นคงในทางของผลประโยชน์ อาชีพอิสระแม้จักแลเป็นความเป็นอยู่ภายในฝัน เฉพาะกล้าเป็นฝันร้ายแม้ขาดทักษะกับการปกครองงานอันดี ดังนั้นแต่ก่อนจะก้าวไปสู่การยังมีชีวิตอยู่ฟรีข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ซ์ ลองถามหัวใจ เห็นความพร้อมสิ่งของตนเองมอบดีว่ามีความพร้อมแค่ไหน? เริ่มขนมจากจำเป็นต้องรักภายในสิ่งของที่จะดำเนินการ เพราะงานทำอะไรก็ตามถ้าเริ่มด้วยความรักแล้ว กะทัดรัดยังมีชีวิตอยู่พลังแจกปรากฏความพยายามกับควานวิถีทางดำเนินการข้างในของนั้นๆ ให้เสร็จจนได้

983749_440791072686757_719328962_n

พ้องกับหลักยึดอิทธิบาท 4 อันชูเอา “ฉันทะ” ความรักข้างในงานพิธีอันปฏิบัติงาน มาเป็นประโยชน์เรียงลำดับแรก สิ่งถัดมาหมายถึงความถนัดกับชำนิชำนาญ เหมือน การยังมีชีวิตอยู่ยิ่งเล่นหุ้น จักจำต้องยังมีชีวิตอยู่ผู้มีความชำนาญหน้าการเงินขั้นสูง พินิจพิจารณาตลาดยังไม่ตาย เพราะว่าสดอาชีพซึ่งมีเงินมีทองง่าย กับจนถึงไวด้วย งานมีช่องทางข้างในการหาเงิน มีตลาดเทรับ สำหรับผู้ซึ่งเกิดของซื้อของขายไม่ใช่หรือประกอบธุรกิจ สุดท้ายและยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นมีเงินเงินทุน ประกอบด้วยทุนสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน กับมีการวางแผนงานสัญญาประกัน ด้วยว่าประดิษฐ์ผลประโยชน์อันเยี่ยมมอบกับตนเอง ป้องกันบรรเทาอุปสรรค ยามป่วยไข้ใช่ไหมประกอบด้วยเหตุไม่คิดอุบัติขึ้น